Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

In de vorige blog ontdekte je op hoeveel vakantiedagen je recht hebt en wat het verschil is tussen vakantiedagen en snipperdagen. Maar welke regels gelden er bij wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

 

Geldigheidsduur vakantiedagen

Alle dagen die je boven het wettelijke minimum aantal vakantiedagen krijgt, noemen we bovenwettelijke vakantiedagen. Ze vervallen in beginsel 6 maanden na het opbouwjaar. Wettelijke vakantiedagen van 2022 komen dus te vervallen per 1 juli 2023. Wanneer je niet in staat bent geweest je wettelijke vakantiedagen op te nemen, door bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap of omdat het werk het niet toeliet, kan de vervaltermijn van je wettelijke vakantiedagen worden verlengd tot 60 maanden.

Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren 60 maanden na het opbouwjaar. Bovenwettelijke vakantiedagen van 2022 verjaren dus per 1 januari 2028. In eveHRyday is de registratie hiervan natuurlijk automatisch voor je geregeld. Zo bewaken we per opbouwjaar de tegoeden die komen te vervallen. Medewerkers krijgen 3 maanden voor de vervaldatum een melding dat hun verlof bijna vervalt.

 

Uitbetalen

Wettelijke vakantiedagen mogen tijdens je dienstverband niet worden uitbetaald. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen daarentegen wel anders worden ingezet. Je werkgever mag deze dus uitbetalen. Bij sommige bedrijven verkopen mensen hun bovenwettelijke vakantiedagen en doen op die manier mee aan een cafetariaregeling van het bedrijf. Biedt jouw werkgever dit aan, dan kun je in eveHRyday eenvoudig een aanvraag indienen om je bovenwettelijke vakantiedagen uit te laten betalen.

 

Opbouw

In tegenstelling tot wettelijke vakantiedagen kunnen er voor bovenwettelijke vakantiedagen wel aanvullende afspraken worden gemaakt, zoals dat deze niet worden opgebouwd tijdens ziekte.

 

Volgorde opnemen

De opgebouwde vakantiedagen die als eerste komen te vervallen, moeten als eerste opgenomen worden. Soms betekent dit dus dat je beter eerst bovenwettelijke vakantiedagen kunt opnemen dan wettelijke vakantiedagen.

Een voorbeeld:

Het is 2021 en je wilt graag een vakantie plannen vanaf de kerstdagen tot aan de jaarwisseling.  Laten we zeggen dat je daar 5 vakantiedagen voor nodig hebt. Je saldo bovenwettelijke vakantiedagen uit 2016 bedraagt nog 3 dagen en komt dus te vervallen op 1 januari 2022. Je saldo wettelijke vakantiedagen uit 2021 bedraagt nog 10 dagen. Dit blijft geldig tot 1 juli 2022. Je neemt voor deze vakantie dus 3 dagen uit je saldo bovenwettelijke vakantiedagen uit 2016 op en 2 dagen uit je saldo wettelijke vakantiedagen van 2021.

Uiteraard regelt eveHRyday dit voor jou; je hoeft alleen de gewenste ingangs- en einddatum van je vakantie in te voeren. Zodra de vakantie wordt goedgekeurd, wordt er automatisch van de juiste saldi afgeschreven.

 

Waar staat dit in de wet?

Aanspraak wettelijk verlof: art 7:634 BW
Vaststelling vakantie: art. 7:638 BW
Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen: art. 7:640a BW
Verjaringstermijn bovenwettelijke vakantiedagen: art. 7:642 BW

 

Andere berichten