Vakantiedagen, hoe zit dat precies?

Het woord ‘vakantie’ is afgeleid van het Latijnse ‘vacantia’, dat ‘vrij zijn van verplichtingen’ betekent. Iets wat op zijn tijd erg belangrijk is voor elke werknemer. Daarom is er ook een en ander wettelijk voor geregeld. Op hoeveel vakantiedagen heb je recht en wat is het verschil tussen vakantiedagen en snipperdagen?

 

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst heeft recht op vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen betreft tenminste 4 x de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit staat bij een fulltime dienstverband gelijk aan 20 vakantiedagen per jaar. We noemen dit de wettelijke vakantiedagen. Bij een werkweek van 40 uur heb je dus recht op 40 x 4 = 160 vakantie-uren. Maar bij een werkweek van 36 uur heb je recht op 36 x 4 = 144 vakantie-uren. Alle dagen die je boven het wettelijke minimum krijgt, noemen we bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Oproepkracht of variabele uren?

Ook iemand die geen vaste uren werkt, zoals een oproepkracht, heeft recht op vakantiedagen. Meestal worden deze direct aan de loonbetaling toegevoegd.

 

Aanvragen

Je vakantiedagen dien je vooraf aan te vragen. Vraag bij je werkgever na wat hiervoor de geldende procedure is. Wanneer je werkgever niet binnen twee weken schriftelijk onder opgave van gewichtige redenen heeft aangevoerd waarom de aanvraag wordt afgewezen, kun je je trip met een gerust hart gaan plannen.

 

Vakantiedagen versus snipperdagen

‘Snipperdagen’ is een term die in de volksmond wordt gebruikt voor vakantiedagen die niet aaneengesloten worden opgenomen of wanneer er slechts enkele dagen aaneengesloten worden opgenomen. In eveHRyday kan je werkgever instellen tot hoeveel dagen een vakantieaanvraag automatisch wordt goedgekeurd. Veelal zal de aanvraag van snipperdagen dan automatisch worden goedgekeurd. Vaak zelfs ook als het een paar dagen aaneengesloten zijn. Je werkgever kan dan instellen dat alle aanvragen van < 3 aaneengesloten dagen automatisch goedkeuring krijgen en dat een melding volgt aan de werkgever. Simpel, efficiënt en altijd je saldo op orde.

 

Meer weten over vakantiedagen? Bijvoorbeeld wat het verschil is tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? Je leest het hier.

 

Waar staat dit in de wet?

Aanspraak wettelijk verlof: art 7:634 BW
Vaststelling vakantie: art. 7:638 BW
Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen: art. 7:640a BW
Verjaringstermijn bovenwettelijke vakantiedagen: art. 7:642 BW

Andere berichten