Een cafetariaregeling voor vakbondscontributie en fiets

Eerder legden we je uit wat een cafetariaregeling voor je bedrijf kan betekenen. Wellicht heb je ook onze blog over een cafetariaregeling voor reiskosten gelezen. Vandaag zoomen we in op twee andere bekende voorbeelden van een cafetariaregeling, namelijk vakbondscontributie en fiets.

 

Vakbondscontributie (wkr)

Je medewerkers die lid zijn van een vakbond, kunnen de contributie hiervan -na overleg van de factuur- inzetten in de cafetariaregeling. Het fiscaal vriendelijk verwerken van de vakbondscontributie is een algemene regel die terug te vinden is in het handboek voor loonheffingen. In je cao kan het zelfs zo zijn geregeld dat je medewerkers hiernaast ook nog eens het gehele bedrag netto vergoed krijgen.

 

De betaalde premie wordt dus op het fiscaal loon van je medewerker in mindering gebracht. Je medewerker betaalt deze dus gewoon zelf aan de vakbond, maar door de uitruil wordt wel eenmalig de loonheffing verlaagd. Voor de cao’s waarin is opgenomen dat jij dit als werkgever moet vergoeden, ontvangt je medewerker ook nog eens de volledige contributie netto.

 

Geef vakbondscontributie door via eveHRyday

De vakbondscontributie is echter niet gericht vrijgesteld. Hierdoor verlaagt de bruto inhouding dus niet alleen de grondslag voor de berekening van de vrije ruimte, maar tegelijkertijd wordt hetzelfde bedrag ook nog eens toegerekend aan de vrije ruimte. Bij vergoeding volgens cao dus twee keer.

 

Als werkgever kun je de vakbondscontributie eenvoudig doorgeven aan de salarisadministratie via eveHRyday. Omdat dit een eenmalig karakter heeft, wordt de vakbondscontributie doorgegeven via de variabele mutaties. Dit kan ook ingericht worden in de self service bij de module declaraties.

 

Fiets (wkr)

Voordat de werkkostenregeling zijn intrede deed, bestond er de mogelijkheid voor werknemers om eens in de 3 jaar fiscaal vriendelijk een fiets te kopen. Zij konden toen eens in de 3 jaar tot een bedrag van € 749,- fiscaal vriendelijk via hun salaris deelnemen aan het fietsenplan. Daarbovenop mochten zij ook nog eens voor € 82,- aan accessoires daarin meenemen én het totale bedrag van een fietsverzekering.  

 

Wel waren daar nog wat voorwaarden aan verbonden. De fiets moest namelijk wel voor tenminste 50% van de tijd gebruikt worden voor woon-werkverkeer. Met de intrede van de werkkostenregeling is er een einde gekomen aan het fietsenplan. Veel bedrijven hebben de oude regels enigszins aangehouden, maar dan met name voor de hoogte van de maximale uitruil ten behoeve van de cafetariaregeling.

 

Wat je momenteel veel ziet, is dat de fiets wordt aangekocht door de verkoop van bovenwettelijke vakantiedagen. Je medewerker verkoopt een aantal van de verlofdagen; de bovenwettelijke, want de wettelijke mag hij niet verkopen. Dat wordt dan een bruto uitbetaling tegen bijzonder tarief. De aankoopwaarde van de fiets (of tot aan een maximum wat jij als werkgever in het reglement hebt opgenomen) wordt dan op het brutoloon ingehouden.   

 

Een voorbeeld in getallen

Je medewerker heeft een uurloon van € 20,- inclusief de vaste uitkeringen, zoals vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering. Hij verkoopt 5 dagen = 40 uur van zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Je medewerker krijgt daardoor een bruto betaling van 40 x 20 = € 800,-. Hij heeft een fiets gekocht en die kostte (toevallig) € 800,-. Deze word ingezet als uitruil en dit is dus een bruto inhouding. Per saldo betaalt je medewerker dus geen loonheffing over de verkochte verlofdagen, want +/+ € 800,- -/- € 800,- = € 0,-.   

 

Voor jouw als werkgever wijzigt er niets aan de grondslag voor de werkkostenregeling, want de verkoop verhoogt de grondslag, maar de uitruil verlaagt de grondslag. Echter wordt de aankoop wel tot de vrije ruimte gerekend. Dat betekent dus wel dat als er veel mensen een fiets kopen, de vrije ruimte weleens overschreden kan worden. Hierdoor moet je als werkgever 80% eindheffing afdragen over de overschrijding.

 

Meer weten?

Als werkgever kun je zowel de verkoop van verlof als de aankoop van een fiets eenvoudig doorgeven aan de salarisadministratie via eveHRyday. Omdat dit een eenmalig karakter heeft, wordt dit doorgegeven via de variabele mutaties. Heb je vragen? Neem gerust contact­ op.

Andere berichten