2 voorbeelden van de cafetariaregeling voor reiskosten

In onze vorige blog attendeerden we je op het bestaan van een cafetariaregeling voor reiskosten. Vandaag nemen we je aan de hand van 2 voorbeelden mee in de mogelijkheden op dit gebied.

 

 

Voorbeeld 1

De reiskostenregeling in je bedrijf zegt het volgende:

“Je medewerker ontvangt een vaste reiskostenvergoeding van € 0,15 per km woon-werk, waarbij een maximum wordt gehanteerd van 45 km. Woont je werknemer korter dan 9 km van de vaste werkplek, dan ontvangt hij geen reiskostenvergoeding. Woont hij vanaf 9 km van de vaste werkplek, dan krijgt hij over de volledige kilometers tot aan de maximaal vastgestelde kilometers, de vaste reiskostenvergoeding conform de methode voorgeschreven door de Belastingdienst. Tevens mag je als werkgever de ontstane fiscale ruimte in de reiskosten fiscaal vriendelijk uitruilen tot maximaal 75 km enkele reisafstand.”

 

De rekensom

Je medewerker die 5 dagen per week naar zijn vaste werkplek reist, heeft een enkele reisafstand van 20 km. Zijn reiskosten op basis van de regeling van jou als werkgever bedragen: 20 km x 2 (heen en terug) x 214 dagen x € 0,15 / 12 = € 107,- vaste reiskosten per maand. Conform de Belastingdienst mag deze medewerker € 0,19 (2022) gericht vrijgesteld ontvangen, oftewel 20 km x 2 (heen en terug) x 214 dagen x € 0,19  / 12 = € 135,53 vaste reiskosten per maand. Voor deze medewerker bestaat er dus een fiscale ruimte van 135,53 -/- 107 = 28,53 per maand.

 

Kiest je medewerker ervoor om gebruik te maken van de mogelijkheid om het onbenutte deel van zijn reiskosten uit te ruilen? Dan mag hij dus € 28,53 in mindering brengen op zijn fiscaal loon. Hij betaalt dus geen loonheffingen over deze € 28,53.  

 

Voorbeeld 2

De reiskostenregeling in je bedrijf zegt het volgende:

“Je medewerker ontvangt een vaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per km woon-werk, waarbij een maximum wordt gehanteerd van 45 km conform de methode voorgeschreven door de Belastingdienst. Tevens mag je als werkgever de ontstane fiscale ruimte in de reiskosten fiscaal vriendelijk uitruilen tot maximaal 75 km enkele reisafstand.”

 

De rekensom

Je medewerker die 5 dagen per week naar zijn vaste werkplek reist, heeft een enkele reisafstand van 65 km. Zijn reiskosten op basis van de regeling van jou als werkgever bedragen: 45 km (gemaximeerd) x 2 (heen en terug) x 214 dagen x € 0,19 / 12 = € 304,95 vaste reiskosten per maand. Conform de Belastingdienst mag je medewerker € 0,19 (2022) gericht vrijgesteld ontvangen, oftewel 65 km x 2 (heen en terug) x 214 dagen x € 0,19 / 12 = € 440,48 vaste reiskosten per maand. Voor deze medewerker bestaat er dus een fiscale ruimte van € 440,48 -/- € 304,95 = € 135,53 per maand.

 

Kiest je medewerker ervoor om gebruik te maken van de mogelijkheid om het onbenutte deel van zijn reiskosten uit te ruilen? Dan mag hij dus € 135,53 in mindering brengen op zijn fiscaal loon. Hij betaalt dus geen loonheffingen over deze € 135,53.  

 

Let op: een verlaging van het fiscaal loon kan voor je medewerker gevolgen hebben voor toekomstige sociale uitkeringen, zoals ww of wao maar ook voor pensioen, toeslagen, aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Tip: Adviseer je medewerker om een specialist binnen je bedrijf te raadplegen, zodat hij op de hoogte is van de consequenties van zijn keuze.

 

Meer voorbeelden?

Andere bekende voorbeelden van een cafetariaregeling zijn vakbondscontributie en fiets. Lees de blog en ontdek wat deze regelingen voor jouw bedrijf en je medewerkers kunnen betekenen.

Andere berichten