Wijzigen bestaande medewerker

Wanneer je een wijziging voor een bestaande medewerker wilt doorgeven, gebruik je daarvoor de stamkaart. Standaard staan alle onderdelen dichtgeklapt. De juiste periode wordt bepaald op basis van de datum van de dag waarop je de mutatie verzendt. Er wordt gekeken of het gaat om een maand- of een vier weken verloning. Indien je een wijziging met terugwerkende kracht of voor een toekomstige periode wilt doorgeven, dan kun je onderaan net voor ‘Opmerkingen’ een ingangsdatum invoeren.

 

Aandachtspunten

Bij een aantal wijzigingen hoort een specifieke ingangsdatum. Dit geldt voor Rooster, Salaris, Auto van de zaak en het Dienstverband. Ook bij loonheffingskorting staat een datum. Echter wordt daar altijd de eerste dag van de periode afgeleid van de ingangsdatum. Bijvoorbeeld ingangsdatum 14-08 wordt in NMBRS in periode 8 geboekt.

 

Rooster & Salaris

Bij een wijziging van het rooster of salaris vraagt eveHRyday automatisch ook om een ingangsdatum. Deze datum wordt exact zo geboekt. Wijzigt een rooster gedurende de maand? Voer dan de precieze startdatum in.

 

Auto van de zaak

Meer over de auto van de zaak lees je hier.

 

Contract verlenging

Zodra je bent ingelogd, staat er een regel met het aantal contracten voor bepaalde tijd die de komende 60 dagen aflopen.

 

Wanneer het contract van een medewerker verlengd wordt, klik je op de button ‘Contract verlenging’. Eerst geef je aan of het een verlenging betreft voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Kies je voor bepaalde tijd, dan voer je het aantal maanden in waarmee je het contract wilt verlengen. Klik op ‘Toepassen’ en eveHRyday zorgt ervoor dat er een nieuw contract met opvolgende ingangsdatum wordt aangemaakt. Voordat je de contractverlenging indient, kun je eventueel de datums nog wijzigen. Het veld ‘Aantal contracten’ wordt automatisch gevuld wanneer er een actieve koppeling bestaat en telt de bestaande contractregels op.

 

Functie, Manager, Afdeling, Kostenplaats

Indien je een van de onderdelen Functie, Manager, Afdeling of Kostenplaats wilt wijzigen en deze staat niet in de dropdown, neem dan contact op met je salarisverwerker en vraag of hij dit wil toevoegen aan je omgeving.