Wijzigen bestaande medewerker

Wanneer je een wijziging voor een bestaande medewerker wilt doorgeven dan gebruik je daarvoor de stamkaart.  Standaard staan alle onderdelen dichtgeklapt. De juiste periode wordt bepaald op basis van de datum van de dag waarop je de mutatie verzendt.  Er wordt gekeken of het gaat om een maand - of vier weken verloning.  Indien je een wijziging met terugwerkende kracht of voor een toekomstige periode wilt doorgegeven dan kun je onderaan net voor "opmerkingen" een ingangsdatum ingeven.

Aandachtspunten

Bij een aantal wijzigingen hoort altijd ook een specifieke ingangsdatum.  Dit geldt voor Rooster, Salaris, Auto van de zaak en het dienstverband.   Ook bij loonheffings korting staat een datum echter wordt daar altijd de eerste dag van de periode afgeleid van de ingangsdatum. Bijvoorbeeld ingangsdatum 14-08 dan wordt dit in NMBRS in periode 8 geboekt.

 

Rooster & Salaris

Bij een wijziging van het rooster of salaris zal eveHRyday automatisch ook om een ingangsdatum vragen, deze datum wordt exact zo geboekt.  Wijzigt een rooster dus gedurende de maand voer dan de precieze startdatum in.

 

Auto van de zaak

Meer uitleg in detail over de auto van de zaak lees je hier.

 

Contract verlenging

Zodra je bent ingelogt staat er een regel met het aantal contracten voor bepaalde tijd die de komende 60 dagen aflopen.

Wanneer het contract van een medewerker verlengd wordt dan klik je op de knop contract verlenging, eerst geef je aan of het een verlenging betreft voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. Kies je voor bepaalde tijd dan geef je het aantal maanden in waarmee je het contract wilt verlengen.  Klik op toepassen en eveHRyday zorgt ervoor dat er een nieuw contract met opvolgende ingangsdatum wordt aangemaakt.   Voordat je de contract verlenging indient kun je eventueel de datums nog wijzigen. Het veld "Aantal Contracten" wordt automatisch gevuld wanneer er een actieve koppeling bestaat en telt de bestaande contract regels op.

 

 

Functie, Manager, Afdeling, Kostenplaats

Indien je een van de onderdelen functie, manager, afdeling of kostenplaats wilt wijzigen en deze staat niet in de dropdown, neem dan contact op met je salarisverwerker en vraag of ze dit willen toevoegen aan je omgeving.