Een bedrijf toevoegen

Toevoegen van bedrijven aan je eveHRyday omgeving kun je wanneer je de rol van organisatie manager hebt.

Hier beschrijven we hoe je dat doet wanneer je een actieve koppeling met Nmbrs hebt.

Op de pagina "Bedrijf" klik je rechts op "+Bedrijf aanmaken".  Vervolgens geef je de naam van het bedrijf in en kiest voor opslaan. Je komt dan op de instellingen pagina zie hieronder.

Naar het email adres dat je invoert bij "Contact e-mailadres" zal van alle mails die vanuit het systeem worden verzonden, met name de mutaties, een kopie worden verstuurt. Daarnaast kun je ook nog een of meerdere (door komma gescheiden) standaard cc-email adressen ingeven bij "Standaard e-mail CC".

Vervolgens selecteer je de betreffende Debiteur in je Nmbrs omgeving. Selecteer het juiste tijdvak, Maand, 4-weken of Week. Dit wordt gebruikt om te bepalen in welke periode of maand de mutaties worden ingevoert. 

Geef de standaard uren per week in (standaard staat dit gevuld met 40) en de reserverings percentages (standaard staat vakantiegeld gevuld met 8%).  We gebruiken deze instellingen voor de berekening van het Jaarloon BT.

Klik op opslaan.

Hierna kun je het bedrijf dat onder de debiteur hangt selecteren bij Nmbrs Bedrijfs-ID. 

Indien je hebt gekozen voor een inrichting in Nmbrs waar er meerdere bedrijven onder een debiteur hangen herhaal je bovenstaande voor elk bedrijf.  Je kunt dus meerdere keren dezelfde debiteur selecteren met telkens een ander bedrijf.

Indien van toepassing vink je PAWW aan zodat je dit bedrijf kunt meenenem in je aangifte PAWW.